Gå til forside

Information
 - Info om Produkter
 - Se priser
 - Info om Sikkerhed
 - Support
 - Brugerfunktioner
 - FAQ - Få svar på de mest spurgte spørgsmål
 - Driftstatus

Bestil
 - Bestil Domænenavn
 - Bestil Web Hotel
 - Bestil E-Mail

Du kan betale med Dankort VISA kort Euro/Master kort

Send e-mail til Pi-WebKontakt
 

Pi-Web Support sider


Kontakt til Pi-Web Support:
Kontakt formular via web, bruges f.eks. hvis din e-mail ikke virker


Vedligehold af konti, brugerfunktioner:

Brugerfunktioner


Div. services:
Counter / besøgstæller
FormMail - få e-mail fra din hjemmeside
Formmail med PHP

Windows hotel: 
Frontpage

ASP - MS Access, DSNless
ASP - MySQL, DSNless
ASP - Lad dine brugere uploade filer til din hjemmeside
ASP - Send e-mail fra din kode
ASP - Billede behandling
ASP - Dansk FormatDate
PHP - Sessions

Linux hotel:
Beskyt flere mapper med adgangskode

 

Formmail PHP
Se eksempel her

 

Frontpage
Instruktion i at åbne Frontpage web site

Skrivning i filer på Frontpage web site:
Pga. Frontpages måde at sætte rettigheder er det kun muligt at skrive filer i "_private" mappen.

 

ASP - Dansk FormatDate
Indsæt:
Session.LCID = 1030

Eller:
SetLocale("da")

Før kald til dato funktioner.

F.eks.:
<%
Session.LCID = 1030
dtmDagenIdag = Now()
Response.Write "Langt datoformat: " & FormatDateTime(dtmDagenIdag, vbLongDate) & "<br>"
Response.Write "Kort datoformat: " & FormatDateTime(dtmDagenIdag, vbShortDate) & "<br>"
Response.Write "Langt tidsformat: " & FormatDateTime(dtmDagenIdag, vbLongTime) & "<br>"
Response.Write "Kort tidsformat: " & FormatDateTime(dtmDagenIdag, vbShortTime) & "<br>"
%>

 

ASP - Billede behandling
Bemærk kun jpg understøttes!

Ændre størrelse på billeder: 

<% 

Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
Image.LoadFileName = Server.Mappath("IMG_8803.JPG")
Image.SaveFileName = Server.Mappath("IMG_8803b.JPG")
Image.ProgressiveJPEGEncoding = True
Image.JPEGQuality = 65
//10-100, 100 bedste kvalitet/stor filstørrelse, 65 = bedste kvalitet/optimal filstørrelse

Image.Resize 300, 700   
//Resize skalerer uden brug af interpolationfilter, hurtigt og godt resultat.
//ResizeR skalerer (resampler) med "Lanczos3" interpolationfilter giver lidt bedre resultat, men er 5-10 gange langsommere.
//Max skalering 800 x 800
//Max størrelse på billede der skal behandles 1 MB.
//Sættes X eller Y til nul udregnes automatisk hvilken størrelse der skal bruges for at bevare side forholdet. (KeepAspect)

if Image.Success = "OK" Then
   response.write "OK"
else
   response.write Image.Success
end if

%>


Aflæsning af størrelse på billede:

BilledeBredde = Image.MaxX
BilledeHojde = Image.MaxY


Rotere billede:

Image.Angle = 90 // Sættes denne så vil kald Resize funktionen også roterer billedet.

Skal der kun roteres: (Image.Angle behøves så ikke sættes).

Image.Rotate 90


ASP - Send e-mail fra din kode
Se: http://iis.pi.dk/aspemail

 

ASP - Lad dine brugere uploade filer til din hjemmeside
Se: http://iis.pi.dk/aspupload 

 

ASP - MS Access, DSNless - Bemærk kun hoteller med abonnement på Access database!
Her eksempel på hvordan man bør "connect" til Access fra ASP

Access 2000:
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\hotel\domæne.dk\www\database.mdb;")


Access 97:
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=c:\hotel\domæne.dk\www\database.mdb;")


ODBC til alle versioner af Access, anbefales ikke da ovenstående metoder er langt mere effektive.
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open ("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\hotel\domæne.dk\www\database.mdb;")


Hvis databasen ligger i samme katalog som asp filen kan man også bruge: Server.Mappath("database.mdb")
istedet for at at kende stien. Vi anbefaler dog at man opretter et katalog ved siden af www kataloget
så databasen ikke kan downloades fra en browser. (Gem f.eks.som: c:\hotel\domæne.dk\database\database.mdb).

 

ASP og MySQL via MyODBC DSNless - Bemærk kun hoteller med abonnement på MySQL!
Driver navn er {MySQL ODBC 3.51 Driver} eller blot {MySQL} (Sidste bruger også 3.51 driver!).

Her et eksempel til at test med:
<%
Const sConnectMySQL = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=localhost;database=domæne-dk;option=16834;uid=domæne-dk;pwd=*password*"
Dim cn
Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cn.Open sConnectMySQL
Response.Write "Connection state is: " & cn.State
cn.Close
Set cn = Nothing
%>


PHP - Session

For at sikre at andre kunder ikke kan når dine session findes der på serveren ikke en fælles session mappe.

Du skal der for enten oprette en "session-tmp" mappe der hvor php scriptet kaldes.

Skal sessionen kunne nås over hele sitet så er det nok en bedre ide at fortælle php hvor session filerne gemmes.
Det gør du med kommandoen: session_save_path("c:/hotel/domain/session-tmp");

(stien kan naturligvis være præcis som du ønsker, men du kan kun skrive filer under på dit eget hotel) .

 

Beskyt flere mapper med adgangskode - Bemærk kun hoteller på Linux server!
En enkelt mappe "login" kan vedligeholdes via alias websiden uden brug af nedenstående.
(Gælder dog stadig kun på Linux hoteller)
Denne beskrivelse er derfor kun nødvendig hvis man ønsker flere mapper beskyttet.

Vi bruger htaccess så du kan lave login på alle de mapper du ønsker.

Adgangskontrol styres ved at lægge en fil ved navn "htaccess" i mappen der skal beskyttes.
For at det virker er det er meget vigtigt at man følger nedestående format helt præcist.

Her er eksempel på den "htaccess" vi genrerer i "login" mappen via Alias websiden:

htaccess (Der må kun stå det der står i mellem ---- linjerne!)
--------------------------------------------------
AuthUserFile /home/ns4.pi.dk/hotel/domæne.dk/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Overskrift"
AuthType Basic

<Limit GET>
require user brugernavn1
require user brugernavn2
require user brugernavn3
</Limit>
--------------------------------------------------

Som ovenstående skal blot "domæne.dk" udskiftes med jeres domænenavn, så kan adgangskoder
og brugernavne oprettes via Alias websiden. eller http://pi.dk/support/htcode.php

Du skal starte og afslutte "AuthName" linjen med " så kan du også bruge mellemrum.

De brugere der skal have adgang til mappen skrives som vist med en bruger pr. linje.
"brugernavn" erstattes med det navn der er oprettet via Alias websiden.
Husk at der skilnes mellem STORE og små bogstaver i både brugernavn og adgangskode!

Til brugernavn og adgangskode bør man kun benytte a-z, A-Z samt 0-9.
Man bør altså ikke bruge danske bogstaver æøå samt mellemrum!

Hvis der ved login ikke inden for 3 forsøg skrives korrekt bruge/kode vil der blive vist en fejlside, med
"Authorization Required". Ønsker man en side af eget design/tekst vist skal man opretter en "htaccess" fil
i roden af hjemmesiden med følgende linje: ErrorDocument 401 /error401.html
(Hvor error401.html er navnet på din side du vil vise).


Bemærk:
Når "login" mappen er oprettet må den IKKE slettes!
Bemærk også at alle oprettede brugere altid har adgang til "login" mappen.


FormMail
Vi har installeret MSA's FormMail.
Med FormMail er det muligt at sendt e-mail via en formular på sin hjemmesiden.
Bemærk, der kan kun sendes til e-mail adresser der er hostet af Pi-Web!)

Se et lille eksempel her. (opdateret 27/10-2001)

Flere oplysninger om brugen kan findes på MSA's hjemmeside MSA's FormMail

 

Counter / besøgstæller
Her kan du læse mere om hvordan du får en besøgstæller på din hjemmeside.

 

.