<HTML>
<HEAD><TITLE>dit-domænenavn.dk</TITLE></HEAD>
<FRAMESET ROWS="*,0" BORDER=0 FRAMEBORDER=no>
<FRAME SRC="http://www.din_nuværende_hjemmeside" NAME="main">
<NOFRAMES>
<P>
Denne side bruger frames, men din browser understøtter dem ikke.<br>
This page uses frames, but your browser doesn't support them.
<P>
<A HREF="http://www.din_nuværende_hjemmeside">dit-domænenavn.dk</a>
</NOFRAMES>
</FRAMESET>
</HTML>